piątek, 9 lutego 2018

Burmistrz Sanoka za koleją! Pociągi mogą wzmocnić funkcjonalność transportową projektu za 30 mln zł (FILM)

Dworzec multimodalny w Sanoku (jeden z elementów tytułowego projektu)
W dniu 31 stycznia br. Burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro  w odpowiedzi na apel Starosty Sanockiego w sprawie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich,  przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta Sanoka Zbigniewowi Daszykowi projekt uchwały o zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 50 000 zł na realizację projektu Karpackiej Kolei Euroregionalnej (KKE). Powiat Sanocki, Gmina Besko i Gmina Zagórz wyasygnowały już na ten cel łączną kwotę 75 000 zł.

Honorowy Patron KKE - Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w trakcie noworocznego spotkania członków PiS w Rzeszowie (21.01) wymienił KKE wśród kluczowych zadań gwarantujących zrównoważony rozwój naszego regionu. Dzięki aktywności wspomnianych wyżej samorządów wspieranych przez kampanię społeczną www.WOSK.org.pl  pojawiła się szansa na przełamanie impasu w trwających od połowy ubiegłego roku konsultacjach pomiędzy zainteresowanymi samorządami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w kwestii wdrożenia KKE Jedyną kwestią sporną jest tu 50% - owy poziom partycypacji oczekiwany przez samorząd wojewódzki. Przełomowym krokiem idącym
w kierunku przełamania przedłużającego się kolejowego pata stała się podjęta jednogłośnie w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwała Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 50 000 zł na zorganizowanie powiatowych przewozów kolejowych oraz wynikający z niej apel Starosty Sanockiego Romana Koniecznego o podjęcie analogicznych uchwał skierowany do wszystkich samorządów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowych 108 i 107 od Jasła po Krościenko i Łupków.

Projekt kolejowej uchwały skierowany przez burmistrza Tadeusza Pióro na najbliższą sesje rady Miasta Sanoka dobrze koresponduje z działaniami Posła RP Bogdana Rzońcy na rzecz przywrócenia dalekobieżnych połączeń kolejowych Zagórz - Warszawa. Prokolejową postawę gospodarza Sanoka trudno przecenić w kontekście funkcjonalności sanockiego dworca multimodalnego będącego elementem zdania „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w Miejski Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko” opiewającego na łączną kwotę 30 mln zł, (z czego ponad 19 mln złotych to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego). Anonsowane tu przedsięwizęcie oprócz zakupu 11 niskoemisyjnych autobusów, które na mocy umowy podpisanej 22 listopada dostarczy do końca października tego roku, sanocki Autosan zakłada budowę nowego dworca multimodalnego w sanoku.

W dniu 9 stycznia 2018 r. Gmina Miasta Sanoka przekazała firmie BIPV System sp. z o. o. teren przy ulicy Lipińskiego pod budowę nowego dworca multimodalnego.  Z ramienia Urzędu Miasta Sanoka w przekazaniu uczestniczył zastępca burmistrza Edward Olejko wraz z pracownikami wydziału inwestycji, przedstawiciele wykonawcy na czele z prezesem Przemysławem Bilewskim oraz kierownikiem budowy Sławomirem Kopciem. Nowy dworzec ma powstać do końca października tego roku na działce o powierzchni 0,74 ha. Będzie on zlokalizowany w miejscu dotychczasowego, przy ul. Lipińskiego w Sanoku. Jego powierzchnia wyniesie 1274 m2. Obiekt będzie miał dwie kondygnacje. Znajdą się na nich: poczekalnie, kasy, bar z zapleczem socjalnym, boksy sklepowe, punkt informacji turystycznej, pomieszczenia techniczne dla ochrony i kierowców. Przy dworcu przewidziano parking. Funkcjonować będą windy z czego dwie przy kładce nad torami, która również zostanie całkowicie przebudowana.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowej Sanok Główny pojawia się możliwość  skupienia całego transportu autobusowego i kolejowego w jednym miejscu pod warunkiem reaktywacji połączeń kolejowych.  W realiach przestrzennych sanocko - zagórskiej aglomeracji można je traktować na zasadzie linii tramwajowej, która zwłaszcza w godzinach szczytu odciąży permanentnie zakorkowaną DK 84. Planowane na wiosnę br. uruchomienie połączeń kolejowych pomiędzy Zakopanem a Nowym Targiem w ramach Podhalańskiej Kolei Regionalnej w opinii fachowców z dziedziny transportu publicznego spowoduje odciążenie zakorkowanej "Zakopianki" w granicach 35 do 40%. O tym jak Karpacka Kolej Euroregionalna może oddziaływać na korki samochodowe na DK84 chociażby na odcinku Zagórz - Sanok daje pogląd poniższy kolejowy eksperyment....

W artykule wykorzystano
 
                    

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza