środa, 20 grudnia 2017

Spotkanie podkarpackich działaczy PiS w Rzeszowie

W środę 20 grudnia br. w siedzibie Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie pod przewodnictwem prezydium w składzie: Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP oraz Wojciech Zając - Przewodniczący Klubu Radnych PiS sejmiku wojewódzkiego odbyła się robocza narada członków władz lokalnych struktur PiS.

W trakcie spotkania omówiono sytuację społeczną, ekonomiczną i gospodarczą na poziomie kraju i województwa. Wystąpienia Marka Kuchcińskiego oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart dały asumpt do ożywionej wymiany poglądów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki służby zdrowia oraz zrównoważonego 
rozwoju. Zagadnienia z tego ostatniego bloku tematycznego niezwykle istotnego z punktu widzenia rozwoju południowej części Podkarpacia referował Wojciech Zając. Koniecznośc prowadzenia skutecznej polityki medialnej postulowała Poseł Krystyna Wróblewska. W arkana projektu nowej ordynacji wyborczej wprowadził zebranych Poseł Andrzej Matusiewicz. Na zakończenie wybrzmiały życzenia świąteczne i noworoczne. Czytelnikom www.ezapiski.pl złożył je osobiście Marszałek Sejmu RP.