Geneza, misja i KONTAKT

Szanowni Państwo!
Pluralizm mediów czyli innymi słowy ich wielość i różnorodność stanowią fundament funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Skromny rynek mediów lokalnych bardzo często powoduje ich monopolizację,  koniunkturalizm i komercjalizację, które skazują na medialny niebyt wiele wartościowych osób, środowisk i inicjatyw społecznych. Aby przeciwdziałać tej formie wykluczenia społecznego, bazując na swym wieloletnim doświadczeniu dziennikarskim powołałem do życia Ezapiski.pl - otwartego na ludzi dobrze życzących naszej Podkarpackiej Ziemi, NIEKOMERCYJNEGO bloga. Życząc Szanownym Czytelnikom interesującej lektury serdecznie pozdrawiam i zapraszam do współpracy.

Jerzy Zuba

Kontakt telefoniczny:
+48 505 168 353
e-mail: pokazyfilmowe@o2.pl 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza