sobota, 15 grudnia 2018

Obraz MB Robotników Solidarności w sobotę 15 grudnia zawita do Zagórza!

Peregrynujący po Podkarpaciu Obraz MB Robotników Solidarności dziś w sobotę 15 grudnia zawita do Sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu. Uroczyste powitanie obrazu nastąpi podczas Mszy św. o godz. 17.00.

piątek, 23 listopada 2018

Bliskie spotkanie z... rysiem w Kalnicy

Fot. Materiały nadesłane
Od naszego czytelnika otrzymaliśmy foto przedstawiające bardzo rzadki widok. Głównym bohaterem fotografii jest bowiem Ryś (Lynx). Zwierze to jest ssakiem z rodziny kotowatych (Felidae). Ten największy przedstawiciel europejskich kotowatych bytuje w dużych kompleksach leśnych, prowadząc bardzo skryty tryb życia. 
Jest drapieżnikiem gustującym w sarnach, jeleniach rzadziej w dzikach. Uzupełnieniem tej stricte mięsnej diety są: zające, gryzonie, ptaki. Samiec wyrusza na łowy co 5-6 dni. Samica z młodymi poluje znacznie częściej, bo co 2-5 dni. Co ciekawe, tylko jedno na kilka polowań kończy się sukcesem. Rysie, podobnie jak wilki, są znakomitymi selekcjonerami. W bieszczadzkich okolicach dorzecza górnego Sanu żyje nie więcej niż 20 sztuk tego gatunku. Jego rzadka i nieliczna obecność w Bieszczadach w latach 90. XX wieku spowodowała wstrzymanie odstrzałów tego gatunku już w 1993 roku. Obecnie,oprócz ścisłej ochrony gatunkowej, rysie objęto Dyrektywą Siedliskową. Ponadto ten wyjątkowy kot figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

wtorek, 20 listopada 2018

ZAGÓRZ: Burmistrz i Radni zaprzysiężeni. Prezydium i komisje stałe Rady Miejskiej obsadzone.

W trakcie inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu VIII kadencji samorządu terytorialnego, która odbyła się 19 lutego 2018 r. urząd Burmistrza Zagórza oficjalnie objął Ernest Nowak oraz radni. Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu objął Czesław Łuc. Jego zastępcami będą Ewa Rodkiewicz oraz Rafał Kielar.

Funkcję Przewodniczącego  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów objął Krzysztof Bryndza. Ponadto w składzie tej komisji znaleźli się: Marek Kabala, Czesław Łuc, Rafał Kielar, Bogdan Antolak , Anna Łukowska, Krzysztof Giba, Grzegorz Chomniakiewicz.
Komisji Społeczno – Socjalnej będzie szefował Tomasz Pyrć. W skład tego gremium weszli: Daniel Dołżycki, Adam Malec, Ewa Rodkiewcz, Aneta Szczepek, Andrzej Jędrzejek oraz Józef Adamkiewicz.
Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Adam Malec. Będzie w niej pracował razem z: Tomaszem Pyrciem, Józefem Adamkiewiczem, Danielem Dołżyckim i Krzysztofem Gibą.
Pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pokieruje Bogdan Antolak. W składzie komisji debiutującej od tej kadencji w polskich samorządach zaleźli się: Krzysztof Bryndza, Aneta Szczepek oraz Andrzej Jędrzejek.


ZAGÓRZ: Niech żyje nam KOLEJARSKI STAN! (video, galeria zdjęć)

Fot. arch. ISE Zagórz
W sobotę 17 listopada z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych przy Zakładzie Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Rzeszowie oraz Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. w Zagórzu odbyły się uroczyste obchody Święta Kolejarza.  
Uroczystość z towarzyszeniem Orkiestry Dętej "PANTOGRAF" z Rzeszowie oraz pocztów sztandarowych wystawionych przez: Podkarpackie Towarzystwo Miłośników Dróg Żelaznych w Rzeszowie, Komendę Rejonową SOK w Przemyślu, Grupę Sekcyjną NSZZ "Solidarność" ISE Zagórz oraz ZZK przy ZLK Rzeszów zainaugurowała Msza Święta odprawiona w zagórskim Sanktuarium Matki Nowego Życia przez ks. Józefa Kasiaka
Bezpośrednio po nabożeństwie licznie zebrani, czynni zawodowo, jak i emerytowani kolejarze wspólnie z zaproszonymi gośćmi w marszowym rytmie nadawanym przez 100 - letnią Orkiestrę Dętą "PANTOGRAF" z Rzeszowa udali się na Plac Obrońców Węzła Zagórskiego zlokalizowany przed budynkiem stacji kolejowej w Zagórzu. W tym wyjątkowym dla historii Zagórza miejscu, Andrzej Kubas - Przewodniczący ZZK przy PLK powitał oficjalnych gości wśród, których znaleźli się m.in.:

poniedziałek, 12 listopada 2018

Zagórskie obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości (VIDEO, GALERIA ZDJĘĆ)


Fot. arch. MGOKiS w Zagórzu
Główne, gminne uroczystości związane z tytułowym Jubileuszem odbyły się 10 listopada br. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu oraz pod zagórskim Krzyżem Powstańców na Starym Cmentarzu gromadząc liczne grono samorządowców, służb mundurowych, szkół, zakładów pracy i organizacji społecznych. Mieszkańcy Gminy Zagórz bardzo licznie zamanifestowali swój patriotyzm oraz