piątek, 22 grudnia 2017

Umowa podpisana - milowy krok w stronę kanalizacji Czaszyna! (ZDJĘCIA, VIDEO)

W czwartek 21 grudnia 2017 r.,  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  podpisano pierwsze trzy umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. W gronie beneficjentów oprócz Gminy Solina i Domu Macierzystego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym znalazła się również Gmina Zagórz.

Partnerski projekt Gminy Zagórz i ukraińskiego Dobromila opiewający na łączną kwotę 10 608 817,50 zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych tj. 9 547 935,73 zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja działań projektowych takich, jak: budowa ok. 27 – kilometrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Czaszynie i Tarnawie Dolnej, modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromilu, oraz szeroko pojęta promocja projektu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie ekologii. Realizacja inwestycji ruszy w połowie 2018 r.
W trakcie anonsowanej tu uroczystości Zagórski samorząd reprezentował burmistrz Ernest Nowak. Umowę o dofinansowanie projektu ze strony administracji rządowej parafował

podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak. W historycznym i ważnym dla rozwoju zagórskiej gminy momencie  byli obecni m.in. parlamentarzyści: Piotr Uruski i Wojciech Buczak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska.