wtorek, 9 stycznia 2018

Zagórski przewodnik na konkursowym topie! (POBIERZ w wersji elektronicznej)

Fot. arch. UMiG Zagórz
Publikacja Gminy Zagórz pt. "Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko - słowacko-słowackiego pogranicza" zajęła III miejsce w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. W prestiżowym plebiscycie współorganizowanym  przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wzięło udział 78 uczestników, którzy zgłosili do oceny 131 tytułów (172 woluminy).  

Przeglądowi przygotowanemu przez Centralną Bibliotekę PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie patronowały tak szacowne osoby i instytucje, jak: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W dniach 1-2 grudnia 2017 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego jury w składzie:  

Katarzyna Podhorodecka (Ministerstwo Sportu i Turystyki), Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna), Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek), Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki), Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK), Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK), Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), Andrzej Palacz (WYDAWCA.com.pl), Alicja Gotowt-Jeziorska (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych PTTK), Andrzej Wielocha (Wydawnictwo PTTK „Kraj”) oraz Maria Janowicz (komisarz XXVI Przeglądu) dokonało oceny zgłoszonych publikacji w sześciu kategoriach: (albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie oraz inne opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci, informatory krajoznawcze).
Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu: W zakresie walorów treściowych: jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej, język i styl wypowiedzi oraz użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej. W zakresie sztuki edytorskiej: opracowanie graficzne i estetyczne, staranność opracowania edytorskiego i oczywiście jakość poligrafii.
W kategorii przewodników finałowa klasyfikacja ułożyła się następująco:
I miejsce: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie: przewodnik, Katarzyna Łoza, Chrystyna Charczuk. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2016. 
II miejsce: Architectural Guide: Wrocław, Marcin Szczelina, Aaron Betsky. Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017. Architekturführer Danzig – Gdańsk, Sopot, Gdynia, Justyna Borucka, Harald Getermann. Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017.
III miejsce ex aequo:  Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Tomasz Skrzydłowski.Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017. Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego pogranicza: przewodnik turystyczny, tekst Urząd Miasta i gminy Zagórz, red. Barbara Gąsiorowska. Urząd Miasta i Gminy Zagórz, Amistad, Kraków 2017. 
Finał anonsowanego tu przeglądu połączony z prezentacją zwycięskich publikacji odbędzie się 10 lutego 2018 r.,  w Poznaniu w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich Tour Salon' 2018.
Wydawnictwo Gminy Zagórz jest elementem projektu pn. „Svidník-Zagórz v aplikácii” zrealizowanego z ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  Przewodnik można pobrać w wersji elektronicznej pod adresem: 
Źródło: www.zagorz.pl