czwartek, 21 czerwca 2018

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zagórza!

W dniu 21 czerwca 2018 o godzinie 13:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Zagórzu, w której na ogólną liczbę 15 uczestniczyło 11 radnych. 
Głównym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego  Gminy Zagórz za 2017 rok wraz z podjęciem stosownej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Zagórza za 2017 rok, która została przyjęta jednogłośnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz