środa, 27 czerwca 2018

Są pieniądze na remont "tekatki"! Stanie się sercem Skweru Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r.

Fot. arch. UMiG Zagórz
Tytułowy skwer z leciwą lokomotywą w roli głównej powstanie dzięki partnerskiej współpracy Powiatu Bieszczadzkiego , Gminy Zagórz oraz samorządów słowackich Medzilaborec i Giraltovic. Ich wspólny projekt pn. "Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku  karpackiego w nowej odsłonie" otrzymał 2 092 052,98 € dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja, co stanowi 85% kwalifikowanych kosztów zaplanowanych inwestycji.

Anonsowane tu przedsięwzięcie powstanie na działce gminnej przylegającej do zagórskiego ośrodka zdrowia i ma szansę stać się jedną z kluczowych atrakcji turystycznych Zagórza – miasta szczycącego się od blisko półtora wieku kolejarskim rodowodem. Drogę do realizacji pomysłu otworzyła pozytywna decyzja Zarządu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., na mocy której w marcu 2017 r. zagórska "tekatka" za symboliczną kwotę 123 zł. przeszła na własność Gminy Zagórz.
Pierwsze próby pozyskania wyjątkowego eksponatu techniki kolejowej były czynione przez zagórski samorząd już w 2002 r. Sześć lat później dzięki interwencji ówczesnego senatora śp. Stanisława Zająca i wsparciu finansowemu Rady Miejskiej w Zagórzu fachowcy z renomowanej firmy INTERLOK dokonali szczegółowego przeglądu parowozu sporządzając kosztorys jego naprawy głównej i uruchomienia opiewający na kwotę 1,1 mln złotych netto. Niedługo przed likwidacją zagórskiej lokomotywowni jej pracownicy zdążyli dokonać prowizorycznej konserwacji „tekatki”. Niestety w pewnym momencie pojawiła się realna groźba eksmisji parowozu z Zagórza. W trakcie
obecnej i minionej kadencji burmistrz Zagórza Ernest Nowak kilkukrotnie występował o przejęcie cennego eksponatu korzystając ze wsparcia m.in. posła Bogdana Rzońcy oraz Łukasza Kudlickiego - obecnego szefa gabinetu  Ministra Obrony Narodowej
Uroczyste przekazanie umowy kupna - sprzedaży parowozu
 - Istotą naszych działań jest upamiętnienie uczestników bohaterskiej obrony infrastruktury kolejowej miasta Zagórz w listopadzie 1918 roku kiedy to odradzała się polska państwowość. W projekcie realizowanym w 100 - lecie zakończenia jednego z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w historii ludzkości nie mogło zabraknąć wątków pojednania i integracji europejskiej wpisujących się w dzieło budowy Europy Karpat. Inspirując się tą ideą postanowiliśmy urządzić w okolicy nastawni dysponującej „Zg” w Zagórzu mini - skansen kolejowy w formie skweru z wykorzystaniem: lokomotywy TKt48124, semafora ramiennego oraz żurawia wodnego. Oprócz aspektu patriotycznego i edukacyjnego inwestycja pozytywnie wpłynie na atrakcyjność turystyczną miasta, jak również jego estetykę. – wyjaśnia Jerzy Zuba współautor i koordynator zagórskiej części opisywanego tu projektu.
Fachowe wsparcie w realizacji anonsowanego tu dzieła powszechnie deklarują emerytowani i aktualni pracownicy PKP - zarówno maszyniści, jak i załoga Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. (patrz: foto) na czele z jej Naczelnikiem Zbigniewem Bryndzą.
Osoby, firmy lub instytucje, które chciałyby się zaangażować w godne i oryginalne uczczenie pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. proszone są o kontakt z koordynatorem projektu Jerzym Zubą (mailowo: jzuba@zagorz.pl lub telefonicznie: tel. 505 168 353).  Jednym z kluczowych elementów projektu będzie stworzenie wirtualnego muzeum, przy pomocy którego wyeksponowane zostaną pamiątki i archiwalia dotyczące obrony zagórskiego węzła kolejowego w 1918 r.

Aby powiększyć kliknij w foto (źródło: https://pl.plsk.eu/)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz