wtorek, 18 września 2018

Kręte drogi Karpackiej Kolei Euroregionalnej (zdjęcia filmy, dokumenty)

Asumptem do niniejszej publikacji traktującej o zawiłych losach tytułowego projektu, który znalazł swe miejsce w "piątce Morawieckiego" dla Podkarpacia stała się... awaria dwóch szynobusów. Ten banalny fakt, mający miejsce w niewiele ponad 2 miesiące od inauguracji bieszczadzkich przewozów kolejowych w formule diametralnie odbiegającej od pierwotnych założeń Karpackiej Kolei Euroregionalnej skazał pasażerów chcących podróżować po karpackich okolicach koleją na... zastępczą komunikację autobusową (ZKA).
Awarie taboru, mogą oczywiście przydarzyć się każdemu przewoźnikowi o każdej porze, jednakże ich skutek w przedmiotowej sprawie jest objawem znacznie poważniejszych niż defekty techniczne problemów natury systemowej. Czy receptą na ich rozwiązanie może być powrót do pierwotnych założeń "Karpackiej Kolei Euroregionalnej"? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie z pewnością ułatwi szczegółowa analiza projektu w formie poniżej publikowanego kalendarium zdarzeń... 
 • Społecznicy skupieni pod egidą Kampanii Społecznej KochamKolej.pl nie chcąc marnotrawić spektakularnego sukcesu swoich działań zaczęli podejmować działania zmierzające do tego aby na czas planowanego remontu linii kolejowej 106 Rzeszów - Jasło nie wygaszać ruchu ruchu kolejowego w Bieszczadach. Jedną z inicjatyw wpisujących się w ten cel była
  realizowana m.in. z inicjatywy Karola Gajdzika (linia102.pl) "I Bieszczadzka Siekierezada Kolejowa"
  Znacznie prostszym niż reaktywacja połączeń kolejowych z Zagórza do Rzeszowa przez Chyrów i Przemyśl rozwiązaniem wydawało się przeniesienie na czas remontu PLK 106 taboru podkarpackich PR-ów do Jasła aby stamtąd obsługiwać PLK 107 i 108. Efektem dociekliwości i determinacji jasielskiego koordynatora "KochamKolej.pl" Adama Filara na tym polu okazało się pismo z dn. 29 marca 2017 (patrz poniżej), w którym dyrektor podkarpackiego Oddziału PolRegio wyklucza możliwość spełnienia postulatu społeczników przy wykorzystaniu taboru będącego w jego gestii...
  Kliknij w foto aby powiększyć! • Niezrażeni niepowodzeniami aktywiści poszukują alternatywnych rozwiązań. Niewykonalne w powszechnej opinii wyzwanie pozyskania przewoźnika kolejowego, który w odróżnieniu od podkarpackich PR - ów "od zaraz" byłby gotów świadczyć kolejowe przewozy w Bieszczadach w trakcie remontu PLK 106 skutecznie podejmuje Jerzy Zuba - radny Powiatu Sanockiego i pełnomocnik Burmistrza Zagórza d/s Kolei. Spotkanie Zuby z jednym z przedstawicieli SKPL "Cargo" Sp. z o.o. przebywającym w komanieckim Smolniku w połowie maja 2017 r. rozpoczyna bieszczadzki etap działalności firmy mającej swą siedzibę w wielkopolskim Zbiersku
Kliknij w foto aby powiększyć!

Kliknij w foto aby powiększyć!

 •  W piśmie z dnia 9 czerwca 2017 r. adresowanym do Tomasza Strapagiela - Prezesa Zarządu SKPL Sp. z o.o. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl obejmuje swym Honorowym Patronatem projekt Karpacka Kolej Euroregionalna (KKE) , którego gł. autorem i koordynatorem jest Jerzy Zuba. 

Kliknij w foto aby powiększyć!
 •  10 czerwca 2017 na odcinku  linii kolejowej 108 Zagórz - Krościenko,  odbyła się społeczna akcja odkrzaczania szlaku kolejowego, w której obok pasjonatów kolejnictwa trzon stanowiła załoga Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. w Zagórzu (patrz: film poniżej)...

                                

 • 22 czerwca 2017 r. do Zagórza przybywa "Motorak" firmy SKPL "Cargo" Sp. z o.o. Historyczny skład złożony z "Alberta" i lokomotywy SM 42 - 2622 prowadzi maszynista rodem z Sanoka Grzegorz Nycz.
                               
 • W dniach 24-25 czerwca 2017 r, odbywają się dwa przejazdy promujące KKE - na Słowację i (po społecznie odkrzaczonych torach) na Ukrainę. Szczególnie wyjątkowy charakter miała pierwsza po siedmioletniej przerwie, kolejowa podróż linią 108 z Zagórza do przejścia granicznego w Krościenku gdzie po ukraińskiej stronie granicy odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli polskich, ukraińskich i słowackich przedstawicieli zainteresowanych rozwojem transportu kolejowego w wymiarze transgranicznym.
                              
 • Po udanej inauguracji projektu KKE początkiem lipca 2017 r. kierownictwo SKPL "Cargo" Sp. z o.o. informując Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  o uruchomieniu (bez dopłat ze środków publicznych) kursów "Bieszczadzkiego Motoraka" na trasie Łupków - Zagórz - Sanok przedkłada jednocześnie ofertę na obsługę połączeń kolejowych 107 i 108. 
 • Cykl spotkań (pierwsze dobyło się 22 czerwca 2017 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zorganizowanych w odpowiedzi na ofertę SKPL "Cargo" Sp z o.o. zaowocował ustaleniami, iż ORGANIZATOREM KARPACKIEJ KOLEI EUROREGIONALNEJ BĘDZIE POWIAT SANOCKI A SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO BĘDZIE PARTYCYPOWAŁ W KOSZTACH URUCHOMIENIA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU.

 • W trakcie Podkarpackiego Spotkania Noworocznego członków PiS, które odbyło się 21 stycznia 2018 r. w Rzeszowie Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wymienia projekt Karpackiej Kolei Euroregionalnej wśród strategicznych przedsięwzięć Prawa i Sprawiedliwości 

     Kluczowymi działaniami zrealizowanymi przez stronę samorządową w celu wypełnienia wziętych na siebie zobowiązań w ramach projektu "Karpacka Kolej Euroregionalna" były":
Samorządową aktywność w gromadzeniu funduszy na uruchomienie przewozów kolejowych w ramach I etapu Karpackiej Kolei Euroregionalnej inspirowała i promowała kampania społeczna autorstwa Jerzego Zuby pn Wielka Obywatelska Składka Kolejowa zrealizowana wspólnie z Igorem Wójciakiem z iście filmowym rozmachem...


                        

Prokolejowe zaangażowanie społeczników z KochamKolej.pl oraz samorządów: Powiatu Sanockiego, Miasta Sanok, jak również gmin: Zagórz, Besko i Komańcza, które  zaowocowało kwotą 130 000 zł osobiście komplementował Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk. Ciepłe i krzepiące słowa przedstawiciela Zarządu Województwa Podkarpackiego wybrzmiały podczas konferencji zorganizowanej 11 maja 2018 na Zamku Królewskim w Sanoku (patrz: video poniżej)

W dniu 10 maja 2018 r. Starosta Sanocki przesyła na ręce Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka korespondencje (patrz skany poniżej) zawierającą: nazwę zadania oraz szczegółowe dane dotyczące budżetu oraz ilości połączeń oraz potwierdzenie gotowości do finalizacji wielomiesięcznych prac.

Kliknij w FOTO1
Kliknij w FOTO2
Kliknij w FOTO3W dniu 21 maja 2018 r. firma wykonująca "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sanockiego" przekazuje jego opracowanie wraz z uzupełnieniami Staroście Sanockiemu celem rozpoczęcia niezbędnych konsultacji. W dniu 22 maja 2018 w/w Plan wraz z uzupełniającymi załącznikami w formie elektronicznej zostaje przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Pismem z dn. 24 maja 2018 r. Wicemarszałek Bogdan Romaniuk oficjalnie informuje o ostatecznym kształcie przewozów kolejowych w Bieszczadach, w który wbrew pierwotnym ustaleniom, wielomiesięcznym konsultacjom i  w/w opisanym działaniom  nie uwzględniono Powiatu Sanockiego w roli organizatora przewozów kolejowych ani Firmy SKPL "Cargo" Sp. z o.o. jako ich operatora.
 
KLIKNIJ w FOTO 1
KLIKNIJ w FOTO2


Pomimo arbitralnej i zaskakującej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Firma SKPL "Cargo" Sp. z o.o. zdołała utrzymać się w Zagórzu dając obecnie zatrudnienie ok. 40 osobom. O jej obecności w Bieszczadach przesądziło uruchomione 11 marca 2018 r. dzięki osobistemu zaangażowaniu posła Bogdana Rzońcy, senator Alicji Zając oraz radnego wojewódzkiego Wojciecha Zająca dalekobieżne połączenie kolejowe PKP Intercity relacji Zagórz - Gdynia, które w okresie wakacyjnym przedłużono do Łupkowa.  W obu przypadkach na trasie z Bieszczad do Jasła firma SKPL "Cargo" Sp. z o.o. świadczyła/świadczy podwykonawstwo kolejowych usług przewozowych na rzecz wiodącego, polskiego przewoźnika kolejowego jakim jest PKP Intercity. 
Właśnie taki - komplementarny model współpracy pomiędzy przewoźnikami został wskazany jako optymalny w popartym m.in. przez przedstawicieli KZ NSZZ Solidarność działającej przy Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. w Zagórzu stanowisku (patrz: skany poniżej) Starosty Sanockiego wobec przywołanej powyżej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

   
KLIKNIJ w FOTO1
KLIKNIJ w FOTO2

 

Przywołane tu pismo kończy apel Starosty Sanockiego o zorganizowanie kolejowego "okrągłego stołu". Jego optymalny efekt najtrafniej zdaje się obrazować poniższa fotografia...

Fot. Gracjan Kita

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz